⚜️Семинар начался во 2-й день с темы водосберегающих технологий и их преимуществ.

⚜️ Seminar 2-kuni suv tejovchi texnologiyalar va ularning afzalliklari mavzusi bilan boshlandi.

⚜️ The seminar started on the 2nd day with the topic of water-saving technologies and their advantages.

⚜️Семинар начался во 2-й день с темы водосберегающих технологий и их преимуществ.

⚜️ Seminar 2-kuni suv tejovchi texnologiyalar va ularning afzalliklari mavzusi bilan boshlandi.

⚜️ The seminar started on the 2nd day with the topic of water-saving technologies and their advantages.

♻️Необходимые условия и виды культур, необходимые для внедрения технологии дождевания в регионах. Квалифицированными специалистами проводится презентация о порядке запуска системы «Спринклер» и комплексных технологиях спринклерного орошения.

💫Образовательный семинар насыщен интенсивными вопросами-ответами и дискуссиями.

♻️ Hududlarda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish uchun talab etiladigan zarur shart-sharoitlar va ekin turlari. "Sprinkler" va keng qamrovli yomg'irlatib sug'orish texnologiyalari tizimini ishga tushirish tartibi yuzasidan malakali mutaxassislar tomonidan taqdimot qilinmoqda.

💫Oʻquv seminari qizgʻin savol-javob va muhokamalarga boy tarzda oʻtmoqda.

♻️ Necessary conditions and types of crops required for the introduction of sprinkler irrigation technology in the regions. A presentation is being made by qualified experts on the procedure for starting the system of "Sprinkler" and comprehensive sprinkler irrigation technologies.

💫The educational seminar is rich in intense question-and-answer and discussions.
Sertifikatni yuklab olish Скачать сертификат

Сертификат не найден. Введите правильный ID Sertifikat topilmadi. ID ni to'gri kiriting
Сертификат создан. Повторно отправить ID Sertifikat yaratildi. ID ni qaytatdan jo'nating